Szczepienia

Koleżanki i Koledzy

Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy

Uprzejmie informuję, że w wyniku rozmów przedstawicieli NRA i Ministerstwa Zdrowia samorząd adwokacki uzyskał możliwość zorganizowania szczepień na takich samych zasadach jak zakłady pracy. Ewentualne podjęcie i zrealizowanie inicjatywy pozostawiono poszczególnym izbom adwokackim.
Czytaj więcej

Kondolencje

Członkowie Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci Pani Sędzi Olgi Kocot-Barabasz, orzekającej w Sądzie Rejonowym w Żywcu, a wcześniej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.

Niniejszym pragniemy przekazać Bliskim Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu tej osobistej straty.

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę wielu radosnych spotkań w gronie najbliższych,
obfitości na świątecznym stole, dużo zdrowia i wytrwałości w otaczającej nas codzienności.
Niech ten wyjątkowy okres będzie dla Państwa czasem odpoczynku i wytchnienia pełnego optymizmu i pogody ducha,
aby przyniósł nam wszystkim lepsze widoki na przyszłość i powrót do normalności.

W imieniu własnym oraz członków Samorządu Izby Bielskiej składam Szanownym Koleżankom
i Kolegom serdeczne życzenia.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku Białej
Adw. Krzysztof Stec