Podziękowanie dla Pana Mecenasa Czesława Rutkowskiego

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej na posiedzeniu w dniu 13 maja 2014 roku uroczyście podziękowała Panu Mecenasowi Czesławowi Rutkowskiemu za wiele lat jego owocnego zaangażowania w prace samorządu Izby oraz za wysiłek włożony w pełnienie funkcji w ORA w toku wielu kolejnych kadencji.

czesio-1

czesio-2

czesio-x

Posted in Relacje z posiedzeń.