Uwaga! Nowa wysokość składki ubezpieczeniowej OC w 2015 roku.

Biuro Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2015 roku ulega zmianie.

Wysokość składki z tytułu ubezpieczenia OC, które zgodnie z załączoną tabelą wynosić będzie:

Suma podstawowa Suma dodatkowa Składka miesięczna Składka roczna

50.000 EUR

brak

18 zł + 3 zł = 21 zł

252 zł

100.000 EUR

250.000 EUR

25 zł + 10 zł+ 3 zł = 38 zł

456 zł

150.000 EUR

250.000 EUR

72 zł + 10 zł + 3 zł = 85 zł

1020 zł

200.000 EUR

250.000 EUR

99 zł + 10 zł + 3 zł = 112 zł

1344 zł

250.000 EUR

250.000 EUR

123 zł + 10 zł + 3 zł = 136 zł

1632 zł

300.000 EUR

250.000 EUR

161 zł + 10 zł + 3 zł = 174 zł

2088 zł

400.000 EUR

250.000 EUR

199 zł + 10 zł + 3 zł = 212 zł

2544 zł

500.000 EUR

250.000 EUR

218 zł + 10 zł + 3 zł = 231 zł

2772 zł

1.000.000 EUR

250.000 EUR

256 zł + 10 zł + 3 zł = 269 zł

3228 zł

Z przedstawionej informacji wynika zatem, że ulegają zmniejszeniu składki ubezpieczenia. Powoduje to obowiązek określenia, które warunki ubezpieczenia Kancelaria Adwokacka przyjmuje w 2015 roku.

Proszę zatem począwszy od 1 stycznia 2015 roku dokonywać wpłat na rzecz Samorządu Izby w wysokości uwzględniającej przyjętą wersję ubezpieczenia.

Przypominamy, iż zgodnie z  Uchwałą nr 1 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2014 r. wszyscy adwokaci począwszy od stycznia 2015 roku otrzymywać będą Palestrę.

Podjęta uchwała w pkt I ppkt 1 określiła wysokość zmienionej składki od 1 stycznia 2015 r. w kwocie 160 zł. ( do 31.12.2014 r – 150 zł. ) uwzględniając koszt Palestry wynoszący 10 zł. miesięcznie, zaś odnośnie adwokatów emerytów i rencistów w kwocie 95 zł. ( do 31.12.2014 r – 85 zł. ) uwzględniając koszt Palestry wynoszący 10 zł.

Prosimy również o przekazanie informacji w Biurze O.R.A. co do formy prenumeraty Palestry (czy w dotychczasowej wersji papierowej, czy też w wersji elektronicznej).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością ORA.

Posted in Relacje z posiedzeń.