Zgromadzenie Sprawozdawcze Bielskiej Izby Adwokackiej

W środę 17 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej  hotelu Dębowiec u podnóża Szyndzielni w Bielsku-Białej odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Bielskiej Izby Adwokackiej.

Zgodnie z opublikowanym porządkiem objęło ono m.in. wystąpienie Dziekana ORA adw. Stanisława Peruckiego, sprawozdanieSkarbnika ORA, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Prezesa Sądu Dyscyplinarnego. Zgromadzeni podjęli uchwały: ustalającą (niższą) wysokość składek korporacyjnych oraz zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Rady za rok 2014 z udzieleniem Okręgowej Radzie Adwokackiej absolutorium za ten rok. Gośćmi Zgromadzenia Izby Bielskiej w tym roku byli: Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Bartosz Grohman, a także przedstawiciel sąsiedniej, zaprzyjaźnionej z Izbą Bielską, Izby katowickiej – adw. Andrzej Dzięcioł. W swoim wystąpieniu przedstawiciel NRA Pan mec. Grohman przedstawił palące problemy środowiska adwokatów, zwracając uwagę na dającą się odczuć nieprzychylność parlamentarnego establishmentu wobec inicjatyw władz Palestry, jakie dotyczą nie tylko zatrzymania procesu pauperyzacji zawodu adwokata, lecz zmierzają do zagwarantowania społeczeństwu Rzeczpospolitej pomocy prawnej na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Wskazał, iż elementem wartościującym integralność środowiska zawodowego adwokatów pozostaje w dalszym ciągu, świadczenie pomocy prawnej obejmujące obronę praw i swobód obywatelskich każdej jednostki, połączone z bezkompromisowością w dochowywaniu niezmiennych zasad etycznych zawodu adwokata. Niezwykle miłym akcentem Zgromadzenia było odznaczenie przez Prezesa NRA dwóch członków naszej Izby – Pani mec. Moniki Tomiak oraz Pana mec. Jana Jastrzębskiego, odznakami „Adwokatura Zasłużonym”. Uhonorowanym serdecznie gratulujemy!

Poniżej krótka fotorelacja oraz link do strony N.R.A. publikującej relację ze Zgromadzenia:

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-ora/zgromadzenie-izby-adwokackiej-w-bielsku-bialej/

Posted in Galeria, Relacje z posiedzeń.