Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 26 września 2015 r.

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bielsku-Białej ogłasza następujące wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 26 września 2015 r. w ramach Bielskiej Izby Adwokackiej.

LISTA OSÓB KTÓRE UZYSKAŁY WYNIK

POZYTYWNY

z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 26 września 2015 r.

Lp.

Numer kodu

Liczba

uzyskanych punktów

1.

022

100

2.

018

104

3.

040

115

4.

006

100

5.

026

118

6.

027

117

7.

002

107

8.

009

113

9.

028

108

10.

033

115

11.

003

118

12.

019

104

13.

001

108

14.

011

112

 

LISTA OSÓB KTÓRE UZYSKAŁY WYNIK

NEGATYWNY

z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 26 września 2015 r.

 

Lp.

Numer kodu

Liczba

uzyskanych punktów

1.

031

94

2.

012

59

3.

030

83

4.

023

75

5.

034

81

6.

007

87

7.

005

68

8.

014

99

9.

024

70

10.

025

91

11.

016

95

12.

010

87

13.

013

72

14.

036

99

15.

029

81

16.

004

90

17.

035

91

18.

037

96

19.

038

85

20.

039

76

21.

015

98

22.

032

95

23.

020

88

24.

017

97

25.

008

87

 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Helena Kubaty

Posted in Nauka.