Informacja dotycząca funkcjonowania punktów udzielania pomocy prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zamieszczonej w Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015r. poz. 1255, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przedstawiło informację odnośnie funkcjonowania punktów udzielania pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów.

Szanowna Pani Mecenas

Szanowny Panie Mecenasie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zamieszczonej w Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015r. poz. 1255, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przedstawiło informację odnośnie funkcjonowania punktów udzielania pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów.

Z treści pisma wynika, iż w okręgu powiatu bielskiego zlokalizowane będą dwa punkty obsługi tj. w Bielsku-Białej i w Porąbce.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Bielsku-Białej mieścić się będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej  przy ul. Piastowskiej 40,  pomoc prawna będzie udzielana w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek  w godz. 09:00 – 13:00

wtorek            w godz. 09:00 – 13:00

środa              w godz. 09:00 – 13:00

czwartek         w godz. 13:00 – 17:00

piątek             w godz. 09:00 – 13:00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Porąbce mieścić się będzie w budynku Urzędu Gminy Porąbka, przy ul. Krakowskiej 3, pomoc prawna będzie udzielana w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek  w godz. 09:00 – 12:00

wtorek            w godz. 14:00 – 17:00

środa              w godz. 09:00 – 13:00

Przedstawiając powyższą informację proszę o zgłaszanie gotowości uczestnictwa
w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej ze wskazaniem jednego z miejsc, o których wyżej mowa.

Proszę w terminie 7 dni przedstawić propozycję zgłaszania gotowości przystąpienia do programu nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającej z treści powołanej wyżej ustawy.

Z poważaniem

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

w Bielsku-Białej

adw. Stanisław Perucki

Posted in Nauka.