XXXIII Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury, Szczyrk 25-28 lutego 2016 r.

Komitet Organizacyjny XXXIII Narciarskich Mistrzostw Adwokatury przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej, ma zaszczyt zaprosić do udziału w sportowych zmaganiach Koleżanki i Kolegów adwokatów oraz aplikantów adwokackich oraz członków ich rodzin. Mistrzostwa w terminie 25-28 lutego 2016 r. odbędą się w Szczyrku na stokach Skrzycznego  w Beskidach.

Honorowy patronat nad Mistrzostwami pełnią:

– Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej –  Adwokat Andrzej Zwara,

– Adwokat Stanisław Perucki – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej,

– Adwokat Stanisław Estreich – Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej Sportu,Turystyki i Wypoczynku NRA

– oraz Adw. Jerzy Zięba – Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Serdecznie zapraszamy zarówno osoby biorące udział w proponowanych konkurencjach jak i sympatyków sportów zimowych. W tegorocznym programie proponujemy zarówno dyscypliny nagradzane laurem Mistrzostw jak i śnieżne zabawy, chwile z humorem, czas spędzony na świeżym powietrzu i rozrywkę w towarzystwie zarówno znanych już osób jak i zupełnie nowych w zawodzie  Koleżanek i Kolegów.

Uczestnicy Mistrzostw zakwaterowani będą w kompleksie hotelowym „Meta” usytuowanym u stóp stoku Skrzycznego: www.meta-hotel.pl

Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 690 zł i obejmuje:

  1. Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym
  2. 3 śniadania,
  3. Kolację w dniu przyjazdu,
  4. Obiadokolację oraz ognisko (piątek),
  5. Uroczystą kolację (sobota),
  6. Udział w zawodach sportowych,
  7. Opłatę klimatyczna,
  8. Ubezpieczenie NNW.

Organizator przewiduje możliwość udziału w samych zawodach narciarskich, bez konieczności zakwaterowania i wyżywienia, a koszt takiego uczestnictwa wynosi 250 zł.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza  znajdującego się w zakładce FORMULARZ REZERWACYJNY na stronie internetowej www.mistrzostwa-adwokatury2016.pl lub pocztą e-mail na adres:  ora.bielsko-biala@adwokatura.pl do dnia 31.12.2015 r.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Okręgowej Rady Adwokackie w Bielsku- Białej: 11 1020 1390 0000 6102 0175 3094 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2015 r.

Uczestnicy XXXIII Narciarskich Mistrzostw Adwokatury proszeni są o podanie adresu zamieszkania i numeru PESEL – danych potrzebnych do ubezpieczenia NNW.

Liczba miejsc w wynajętym na potrzeby Mistrzostw hotelu jest ograniczona, dlatego o zakwaterowaniu decydować będzie chronologia dat zgłoszenia i wpłaty należności.

Przy szczególnych uwarunkowaniach zakwaterowania prosimy o ewentualny kontakt z koordynatorem projektu d/s Organizacji Mistrzostw p. Ewą Białogórską  tel: 600 485 931

e-mail: ewa.bialogorska@meta-hotel.pl  lub ewa@szczyrk4you.pl

W przypadku liczby osób zainteresowanych przekraczających liczbę miejsc hotelowych, Organizator ma prawo zaproponować zakwaterowanie w innym hotelu o tym samym lub podobnym standardzie i najbliższej możliwej lokalizacji.

Rezygnacja z udziału w Mistrzostwach po terminie 20 stycznia 2016 r., łączyć się będzie ze skutkiem utraty wartości wpłaty.

 

Organizator :

Okręgowa Rada Adwokacka  Bielsko-Biała ul. 3-go Maja 19/5

tel 33 821 90 52, fax: 33 8125391,  e-mail: ora.bielsko-biala@adwokatura.pl

Adwokat  Jacek Sikora,   tel: 605 544 604,  e-mail: sikora_kancelaria@wp.pl

Adwokat Magdalena Stec,  tel: 502 271 508,  e-mail: magda.stec@stec.info.pl

Adokat Krzysztof Lewandowski,  tel: 607 247 633,  e-mail:   kris_lew@op.pl

Koordynator: Ewa Białogórska,  tel: 600 485 931,  e-mail: e.bialogorska@poczta.onet.pl

 

Informacje dodatkowe:

1.Organizator oświadcza, iż w związku ze swoim statusem nie będzie wystawiał faktur VAT.

2. Z uwagi na konieczność uprzedniego pokrycia kosztów organizacji Mistrzostw, w razie zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w imprezie, Organizator dopuszcza możliwość zwrotu  części uiszczonej opłaty wpisowej.

3. Wszelkie zmiany dotyczące zakwaterowania, po uiszczeniu opłaty wpisowej możliwe będą do dnia 10.02.2016.

4. Organizator inormuje, iż wszelkie opłaty związane z parkowaniem pojazdów na terenie kompleksu hotelowego Meta uczestnicy Mistrzostw będą ponosili we własnym zakresie.

 

Zapraszamy serdecznie!

Posted in Sport.