Sprawozdanie z Izbowego Konkursu Krasomówczego przeprowadzonego przez ORA w dniu 19.03.2016 r.

W dniu 19 marca 2016r. Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej zorganizowała w sali szkoleniowej ORA w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 19/5 – Izbowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich.

W Konkursie uczestniczyli aplikanci adwokaccy II i III roku szkoleniowego w liczbie ogółem 31 osób, tj. Aleksandra Krowińska, Magdalena Dmitrzak, Justyna Graca, Jan Talaga, Michał Damek, Sabina Żyrek, Bartłomiej Pająk, Łukasz Kenig, Jakub Moczek, Bogna Ćwiękała, Gabriel Gatner, Maria Dzięcioł, Karolina Moskała, Karolina Chwist, Leszek Bednarski, Natalia Róg, Rafał Schreiber, Natalia Wójcik, Paweł Małysiak, Dawid Sablik, Dawid Jopek, Justyna Swoboda, Dagmara Jagodzińska, Marcin Szaflarski, Magdalena Świętek, Ewa Bebek, Barbara Łaszczok, Bogusława Lalik, Przemysław Nowak, Kornelia Maga-Caputa, Mirosław Dyka.

Aplikanci z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymali 6 kazusów do przemówień, w tym 4 z prawa karnego i 2 z prawa cywilnego. Kazusy i role procesowe zostały rozlosowane w dniu 16 marca 2016r.

Przemówienia oceniało jury w składzie:

– Dziekan ORA adw. Stanisław Perucki – przewodniczący,

– adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska,

– adw. Monika Stachowicz,

– adw. Anna Zielińska,

– Kierownik Szkolenia adw. Krzysztof Stec.

Aplikanci zaprezentowali merytorycznie dobrze przygotowane przemówienia na ogół unikając jednakże oratorskich popisów. Zbyt często zdaniem jury korzystali z notatek przez co wypowiedź ustna zamieniała się czasami w odczytanie stanowiska procesowego. Na szczęście nie dotyczyło to wszystkich uczestników przez co zmagania nie utraciły cech konkursu krasomówczego.

W Konkursie ostatecznie zwyciężyli:

– apl. adw. Paweł Małysiak – zdobywca I miejsca,

– apl. adw. Dagmara Jagodzińska – zdobywczyni II miejsca,

– apl. adw. Mirosław Dyka – zdobywca III miejsca,

którzy otrzymali dyplomy, książki i nagrody pieniężne.

Na wyróżnienie za swoje wystąpienia zasłużyli również apl. adw. Magdalena Dmitrzak, apl. adw. Dawid Jopek i apl. adw. Barbara Łaszczok.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc wezmą udział w środowiskowym Konkursie Krasomówczym organizowanym w tym roku przez naszą Izbę, gdzie spotkają się z przedstawicielami Izb mających siedzibę w Katowicach, Opolu, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Konkurs środowiskowy wyłoni reprezentantów do Konkursu Ogólnopolskiego, który zakończy tegoroczną rywalizację mówców.

Kierownik Szkolenia Aplikantów

adw. Krzysztof Stec

Posted in Nauka.