Informacja o szkoleniu zawodowym w dniu 16.05.2016 r.

W imieniu Komisji Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego, uprzejmie informuję o szkoleniu zawodowym w dniu 16 maja 2016 r.  o godzinie 17.00.

W imieniu Komisji Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego, uprzejmie informuję o szkoleniu zawodowym w dniu

16 maja 2016 r.  o godzinie 17.00 w siedzibie Rady ul. 3 Maja 19/5

na temat

„Postępowanie wykonawcze po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. i 15 kwietnia 2016 r.”,

które przeprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego Miłosz Borowski.

Zgodnie z prośbą Sędziego proszę przed wyznaczonym terminem szkolenia zgłosić postulaty względnie pytania z zakresu tematu objętego szkoleniem.

Za udział w wykładzie można uzyskać 2 punkty szkoleniowe.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie bądź pocztą elektroniczną na adres Okręgowej Rady Adwokackiej.

W szkoleniu uczestniczyć mogą także aplikanci adwokaccy.
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej
adwokat Stanisław Perucki

Posted in Nauka.