Sprawdzian aplikantów I i II roku.

Informacja o terminach sprawdzianów dla aplikantów.
Uprzejmie informuję, że sprawdzian dla aplikantów adwokackich I roku odbędzie się w formie ustnej w dniu 10 czerwca 2016 r. od godz. 9.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 19/5 i obejmuje następujący zakres:

– prawo o ustroju sądów i prokuratur,
– prawo o adwokaturze, etyka i warunki wykonywania zawodu adwokata,
– historia samorządu adwokackiego.

Uprzejmie informuję, że sprawdzian dla aplikantów adwokackich II roku odbędzie się w formie ustnej w dniu 11 czerwca 2016 r. od godz. 9.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 19/5 i obejmuje następujący zakres:

– prawo cywilne część ogólna i prawo rzeczowe,
– prawo cywilne zobowiązania i spadki,
– postępowanie cywilne przed Sądem I instancji.

Wicedziekan ORA
Adw. Krzysztof Stec

 

 

Posted in Aktualności aplikanckie, Ogólne.