Środowiskowy Konkurs Krasomówczy Bielsko-Biała – 18.06.2016

W dniu 18 czerwca 2016r. Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej zorganizowała Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich Izb Adwokackich w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu. W Konkursie, będącym drugim etapem eliminacji do Konkursu Finałowego, uczestniczyli zwycięscy Izbowych Konkursów Krasomówczych.

Poszczególne Izby reprezentowali:

– Bielsko-Biała – apl. adw. Dagmara Jagodzińska, apl. adw. Paweł Małysiak,

– Katowice – apl. adw. Łukasz Ćwienkowski, apl. adw. Izabela Lach,

– Opole – apl. adw. Marta Kubica, apl. adw. Iwona Musioł,

– Wałbrzych – apl. adw. Dominika Pawiłojć, apl. adw. Urszula Szewczyk,

– Wrocław – apl. adw. Patrycja Leja, apl. adw. Anna Szirch.

Występy konkursowe oceniało 5-osobowe jury w składzie: przewodniczący adw. Stanisław Perucki, i członkowie adw. Anna Ślęzak, adw. Marek Olejnik, adw. Jerzy Pinior, adw. Seweryn Plebanek.

Rywalizacja krasomówców była bardzo wyrównana a poziom przygotowania ocenić należy jako bardzo wysoki. Przedmiotem oceny były następujące elementy przemówienia: poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, forma i konstrukcja przemówienia, poprawność fonetyczna – dykcja, sposób przedstawienia stanu faktycznego, wywołane wrażenia – ekspresja, replika.

W Konkursie zwyciężyli:

– I miejsce apl. adw. Marta Kubica , Izba Adwokacka w Opolu,

– II miejsce apl. adw. Dagmara Jagodzińska, Izba Adwokacka w Bielsku-Białej,

– III miejsce apl. adw. Łukasz Ćwienkowski, Izba Adwokacka w Katowicach,

którzy otrzymali dyplomy, książki ufundowane przez Wydawnictwo C. H. Beck i nagrody pieniężne.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia, które otrzymali: apl. adw. Patrycja Leja, Izba Adwokacka we Wrocławiu i apl. adw. Urszula Szewczyk, Izba Adwokacka w Wałbrzychu.

Laureatki dwóch pierwszych miejsc wystąpią w Konkursie Finałowym, który w tym roku odbędzie się w Krakowie.

Na uwagę zasługuje druga lokata apl. adw. Dagmary Jagodzińskiej (obrońca w piątej parze), dająca wyjątkową w historii naszej Izby, przepustkę do Konkursu Finałowego oraz dobry występ apl. adw. Pawła Małysiaka (pełnomocnik pozwanej w czwartej parze).

Konkurs urozmaiciło spotkanie z p. dr Jackiem Proszykiem, który zaprezentował szereg interesujących opowieści o historycznych, prawniczych ciekawostkach z miasta Bielska i Białej oraz oprowadził uczestników po centrum miasta.

 

Sporządził:

adw. Krzysztof Stec

Kierownik Szkolenia

Posted in Aktualności aplikanckie, Nauka, Ogólne.