Izbowy Konkurs Krasomówczy 18.03.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że kolejna edycja Izbowego Konkursu Krasomówczego odbędzie się w dniu 18 marca 2017r. (sobota) w siedzibie ORA w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 19/5.

W Konkursie uczestniczą obowiązkowo aplikanci adwokaccy III roku oraz mogą uczestniczyć, zgłaszając swój udział do dnia 2 marca 2017r., aplikanci adwokaccy I i II roku. Kazusy przygotowane będą do odbioru przez każdego uczestnika w sekretariacie ORA na 2 tygodnie przed terminem Konkursu. Losowanie kazusu i roli procesowej przypadającej każdemu z uczestników nastąpi na 3 dni przed terminem Konkursu, tj. w dniu 15 marca 2017r. o godz. 13.30 w siedzibie ORA, w której to czynności każdy z uczestników ma prawo wziąć udział.

Kierownik Szkolenia

Adw. Krzysztof Stec

Posted in Aktualności aplikanckie, Nauka, Ogólne.