Szkolenie Zawodowe 18.05.2017

Komisja Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego informuje o wyznaczonym  terminie szkolenia zawodowego z zakresu prawa  rodzinnego, które przeprowadzi SSR Bernadetta Szaton oraz przedstawiciel Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Ośrodka Mediacji Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż  – Krystyna Gotkowska-Basińska.

Temat wykładu: Rola Sądu Rodzinnego w przeciwdziałaniu powstawania przemocy w rodzinie oraz udziału w tym postępowaniu pełnomocników procesowych. Współpraca z innymi instytucjami jako realizacja diagnostyczno-terapeutycznego modelu postępowania w Sądzie Rodzinnym.

Termin szkolenia wyznaczony zostaje na dzień 18 maja 2017 r. godz. 16:30, w sali wykładowej ORA na I piętrze przy ul. 3 Maja 19/5, przy czym proszę o telefoniczne bądź mailowe potwierdzenie obecności na szkoleniu.

 

Za udział w wykładzie można uzyskać 2 punkty szkoleniowe.
W szkoleniu uczestniczyć mogą także aplikanci adwokaccy.

 

Z poważaniem

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Bielsku-Białej
Adwokat Stanisław Perucki

Posted in Nauka, Ogólne.