Cykl spotkań „Interesujący Gość”

Z A W I A D O M I E N I E

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej w ramach spotkań cyklu „Interesujący Gość”, inaugurując obchody 100-Lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej,

z a p r a s z a

Koleżanki i Kolegów na spotkanie z Panem dr. Jackiem Proszykiem, historykiem, wybitnym znawcą dziejów miast Bielska, Białej i całego naszego Regionu, znanym badaczem historii i kultury żydowskiej, laureatem prestiżowej Nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów przyznanej przez Żydowski Instytut Historyczny, na temat:

„Przemiany polityczne i społeczne w Bielsku i Białej czasu Wielkiej Wojny i odzyskania Niepodległości przez Polskę z perspektywy bielskiej adwokatury.”

Spotkanie odbędzie się w sali szkoleniowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 19/3 w dniu 8 marca 2018r. o godz. 16.30. Wstęp wolny.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres ORA w terminie do dnia 5 marca 2018r.

Posted in Kultura, Ogólne.