Szkolenie Zawodowe „Kocierz 11-13.05.2018”

ZAWIADOMIENIE

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej zawiadamia, że wyjazdowe szkolenie zawodowe odbędzie się w dniach 11-13 maja 2018r. (piątek, sobota i niedziela) w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „KOCIERZ” w Targanicach k/Andrychowa.

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniamy w pięknym, komfortowym kompleksie hotelowym położonym na Przełęczy Kocierskiej, do którego prowadzi asfaltowa droga z Andrychowa w kierunku Targanic oraz od strony Żywca.

W Ośrodku czynna jest m.in. kryta pływania, SPA, korty tenisowe.

Cały 3-dniowy pobyt został skalkulowany w cenie, która uwzględnia wszelkie możliwe zniżki. 

Koszt całego pobytu wraz z wyżywieniem wynosi 490,-zł od osoby dorosłej (dzieci do lat  15-tu płacą pełną odpłatność za nocleg i 50% za wyżywienie, dzieci do lat 3 – bezpłatnie).

Osoby towarzyszące, nie uczestniczące w szkoleniach, ponoszą koszt w wysokości 435zł od osoby.

Osoby nie korzystające z noclegu mogą wykupić wyżywienie (bez śniadania), przy czym opłata za wyżywienie (dwie kolacje i obiad w sobotę) oraz bufet kawowy w czasie szkoleń wynosi 230,-zł.

Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju, osoby dojeżdżające mogą je dodatkowo wykupić w Ośrodku we własnym zakresie.

 

Przewidujemy następujący harmonogram spotkania:

w dniu 11.05.2018r.:

– godz. 15.00 – zameldowanie w pokojach osób uczestniczących w turnieju tenisowym,

– godz. 15.00 – 18.30 – turniej tenisowy,

– godz. 16.00 – 18.00 – zameldowanie pozostałych uczestników szkolenia,

– godz. 19.00 – kolacja w Karczmie,

– godz. 20.30 – wieczór w klubie K2 (zimna płyta),

w dniu 12.05.2018r.:

– godz. 7.00 – 9.45 – śniadanie dla osób nocujących w Ośrodku,

– godz. 10.15 – 13.00 – szkolenie dr hab. nauk prawnych prof. Jerzego Koniecznego na temat: „Adwokat wobec ekspertyzy kryminalistycznej”,

– godz. 14.00 – obiad w Karczmie,

– godz. 15.45 – 18.30 – szkolenie prof. Jerzego Koniecznego na temat jw.,

– godz. 19.00 – kolacja w Karczmie,

– godz. 20.30 – spotkanie w klubie K2 (zimna płyta),

w dniu 13.05.2018r.:

– godz. 7.00 – 9.45 – śniadanie,

– godz. 10.15 – 13.00 – szkolenie na temat „Roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszkodzenia pojazdów mechanicznych w wypadkach komunikacyjnych”, które przeprowadzi SSR Jakub Pisarek,

– godz. 13.00 – zakończenie szkolenia i wyjazd do domów.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 12 punktów szkoleniowych.

 

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń udziału w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018r., przy czym prosimy                      o podawanie ilości osób uczestniczących, jak również o wskazanie sugestii dotyczących wspólnego zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 – osobowych.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zakwaterowania uczestników w pokojach 2 lub 3 -osobowych a także w apartamentach w sposób odbiegający od życzeń Państwa, jak również możliwość ograniczenia ilości osób towarzyszących z uwagi na wysoką frekwencję.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby podobnie jak w poprzednich latach zakwaterować uczestników i wszystkie osoby towarzyszące zgodnie z ich życzeniami.

 

Kwoty należne za udział w szkoleniu (stosownie do przedstawionych wcześniej wariantów) proszę wpłacać w tym samym terminie na konto Okręgowej Rady Adwokackiej nr 11 1020 1390 0000 6102 0175 3094.

Koszty pobytu i szkolenia aplikantów adwokackich pokrywa w całości Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku – Białej, z tym jednakże, że aplikanci, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli korzystać z pobytu w Ośrodku, zobowiązani będą do poinformowania o tym w odpowiednim czasie Rady Adwokackiej, pod rygorem nałożenia na nich obowiązku zwrotu kosztów.

 

 Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackie

adw. Stanisław Perucki

Posted in Nauka, Ogólne.