Szkolenie p.t. „Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczeniem spraw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu, w orzecznictwie Sądu Najwyższego” 28.05.2018 r.

Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej zaprasza Koleżanki i Kolegów na szkolenie zawodowe,

p.t.  „Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczeniem spraw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu, w orzecznictwie Sądu Najwyższego”

które odbędzie się

w dniu 28 maja 2018r.  w godzinach 16.00 – 19.30,

w zależności od spodziewanej frekwencji w sali szkoleniowej ORA lub innej sali wynajętej specjalnie do tego celu.

Szkolenie przeprowadzi Pani SSN w st. sp. dr Helena Ciepła autorka i współautorka wielu publikacji prawniczych, w tym komentarzy do kodeksu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, niekwestionowany autorytet w zakresie nauk prawnych.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 4 punkty szkoleniowe,

Z uwagi na ew. konieczność wynajęcia odpowiedniej sali, zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie bądź pocztą elektroniczną na adres Okręgowej Rady Adwokackiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2018r. O ostatecznym miejscu szkolenia powiadomimy odrębnym komunikatem.

W szkoleniu uczestniczyć mogą także aplikanci adwokaccy.

Posted in Nauka, Ogólne.