Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 29 września 2018 r.

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Bielsku-Białej

Lp. Numer kodu  Liczba uzyskanych punktów

 

1. 012 75
2. 015 105
3. 007 95
4. 026 83
5. 006 88
6. 008 92
7. 031 99
8. 004 81
9. 010 133
10. 018 98
11. 009 99
12. 022 116
13. 025 92
14. 003 96
15. 017 95
16. 032 96
17. 020 92
18. 005 134
19. 024 99
20. 016 99
21. 030 110
22. 014 87
23. 013 86
24. 019 111
25. 029 71
26. 011 97
27. 027 100
28. 023 100
29. 028 97
30. 021 62

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
Andrzej Trzopek

Posted in Aktualności aplikanckie, Ogólne.