Szkolenie Zawodowe „Kocierz 17-19.05.2019”

ZAWIADOMIENIE

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej zawiadamia, że wyjazdowe szkolenie zawodowe odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019r. (piątek, sobota i niedziela) w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „KOCIERZ” w Targanicach k/Andrychowa.

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniamy w pięknym, komfortowym kompleksie hotelowym położonym na Przełęczy Kocierskiej, do którego prowadzi asfaltowa droga  z Andrychowa w kierunku Targanic oraz od strony Żywca.

W Ośrodku czynna jest m.in. kryta pływania, SPA, korty tenisowe.

Cały 3-dniowy pobyt został skalkulowany w cenie, która uwzględnia wszelkie możliwe zniżki. 

Koszt całego pobytu wraz z wyżywieniem wynosi 540,-zł od osoby dorosłej (dzieci do lat  15-tu płacą pełną odpłatność za nocleg  (280.-zł) i 50% za wyżywienie (1/2 z kwoty 190.-zł tj. 95.-zł),  dzieci do lat 3 – bezpłatnie).

Osoby towarzyszące, nie uczestniczące w szkoleniach, ponoszą koszt w wysokości 480zł od osoby.

Osoby nie korzystające z noclegu mogą wykupić wyżywienie (bez śniadania), przy czym opłata za wyżywienie (dwie kolacje i obiad w sobotę) oraz bufet kawowy w czasie szkoleń wynosi 260,-zł.

Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju, osoby dojeżdżające mogą je dodatkowo wykupić                    w Ośrodku we własnym zakresie.

 

Przewidujemy następujący harmonogram spotkania:

w dniu 17.05.2019r.:

– godz. 15.00 – zameldowanie w pokojach osób uczestniczących w turnieju tenisowym,

– godz. 15.00 – 18.30 – turniej tenisowy,

– godz. 16.00 – 18.00 – zameldowanie pozostałych uczestników szkolenia,

– godz. 19.00 – kolacja w Karczmie,

– godz. 20.30 – wieczór w klubie K2 (zimna płyta),

zabawa przy udziale zespołu muzycznego „Jack Black”.

w dniu 18.05.2019r.:

– godz. 7.00 – 9.45 – śniadanie dla osób nocujących w Ośrodku,

– godz. 10.15 – 13.00 – szkolenie na temat: „Przedawnienie roszczeń w stanie prawnym od 9 lipca 2018 r. i zarzut przedawnienia w procesie cywilnym”, które przeprowadzi Sędzia Sądu Najwyższego dr Helena Ciepła,

– godz. 14.00 – obiad w Karczmie,

– godz. 15.45 – 18.30 – szkolenie „Przedawnienie roszczeń w stanie prawnym od 9 lipca 2018 r.
i zarzut przedawnienia w procesie cywilnym”
jw.,

– godz. 19.00 – kolacja w Karczmie,

– godz. 20.30 – spotkanie w klubie K2 (zimna płyta),

w dniu 19.05.2019r.:

– godz. 7.00 – 9.45 – śniadanie,

– godz. 10.15 – 13.00 – szkolenie na temat: „Stan obecny i proponowane zmiany nowelizacyjne w kodeksie karnym”, które przeprowadzi prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski,

– godz. 13.00 – zakończenie szkolenia i wyjazd do domów.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 12 punktów szkoleniowych.

 

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń udziału w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019r., przy czym prosimy  o podawanie ilości osób uczestniczących, jak również o wskazanie sugestii dotyczących wspólnego zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 – osobowych.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby podobnie jak w poprzednich latach zakwaterować uczestników i wszystkie osoby towarzyszące zgodnie z ich życzeniami, jednakże zastrzegają sobie możliwość zakwaterowania w sposób odbiegający od życzeń Państwa, jak również możliwość ograniczenia ilości osób towarzyszących, z uwagi na  ewentualną wysoką frekwencję.

Kwoty należne za udział w szkoleniu (stosownie do przedstawionych wcześniej wariantów) proszę wpłacać w tym samym terminie na konto Okręgowej Rady Adwokackiej nr 11 1020 1390 0000 6102 0175 3094.

Koszty pobytu i szkolenia aplikantów adwokackich Izby Bielskiej pokrywa w całości Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku – Białej, z tym jednakże, że aplikanci, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli korzystać z pobytu w Ośrodku, zobowiązani będą do poinformowania o tym   w odpowiednim czasie Radę Adwokacką, pod rygorem nałożenia na nich obowiązku zwrotu kosztów.

 

                Dziekan

               Okręgowej Rady Adwokackiej

                 adw. Stanisław Perucki

Posted in Nauka, Ogólne.