Informacja Dziekana

W związku z kryzysem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wciąż rosnącym zagrożeniem dla zdrowia i życia informuję, że biuro Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej nie będzie przyjmować interesantów aż do odwołania, natomiast możliwy jest kontakt drogą mailową ora.bielsko-biala@adwokatura.pl oraz telefoniczną +48 33 821 90 52 w godzinach od 9:00 do 15:00 .

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej
adw. Stanisław Perucki

Posted in Ogólne.