Komunikat

Powołując się na Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego nr 24/20 z dnia 12.03.2020r. w sprawie tymczasowego ograniczenia działalności
sądów powszechnych na obszarze apelacji katowickiej, informuję o odwołaniu rozpraw w dniach 13-31 marca 2020 r.

Również Sądy Rejonowe z terenu właściwości Izby Bielskiej zamieściły na swoich stronach internetowych informację o zdjęciu z wokand wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w terminie 13-31 marca 2020 r. za wyjątkiem spraw pilnych.

Wykaz spraw pilnych zostanie sporządzony w odrębnych zarządzeniach Prezesów Sądów Rejonowych.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
adw. St. Perucki

pdf-iconZarządzenia

Posted in Ogólne.