Przeglądanie akt

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej powiadomił, że do końca marca 2020 r. obrońcy, względnie pełnomocnicy procesowi, będą mogli zapoznać się z aktami spraw jedynie w szczególnych przypadkach i po podjęciu decyzji przez organ procesowy.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
adw. St. Perucki

Posted in Ogólne.