Wykaz Kancelarii Adwokackich z terenu właściwości Izby Bielskiej wyrażających gotowość udzielania porad prawnych pracownikom Służby Zdrowia

1. Kancelaria Adwokacka Adw. Zachary Adamczyk
ul. Piłsudskiego 12/26 43-300 Bielsko-Biała
501 070 531  zmwadamczyk@gmail.com

2. Kancelaria Adwokacka Adw. Aleksandra Marszałek-Dzierżawska
ul. Barlickiego 11/4  43-300 Bielsko-Biała
502 162 342

3. Kancelaria Adwokacka Adw. Wojciech Wroński
ul. Piłsudskiego 12/26 43-300 Bielsko-Biała
665 507 087  wronskiwojtek@gmail.com

4. Kancelaria Adwokacka Adw. Mikołaj Kotuszyński
ul. Kraszewskiego 9 43-400 Cieszyn
531 235 121  kotuszynski@op.pl

5. Kancelaria Adwokacka Adw. Katarzyna Sulecka
ul. 3 Maja 18 lok. 4 43-400 Cieszyn
609 799 286  adwokat@sulecka.pl

6. Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Uchroński
ul. Daszyńskiego 29 43-450 Ustroń
512 220 162  t.uchronski@uchronscy.pl

7. Kancelaria Adwokacka Adw. Marcin Surowiec
Mały Rynek 9/1 32-600 Oświęcim
600 331 763  msurowiec@surowiec.pro

8. Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Salachna
ul. Batorego 16 34-300 Żywiec
501 191 401  adw.salachna@op.pl

9. Kancelaria Adwokacka Adw. Kinga Michalczyk
ul. Centralna 20/14 43-300 Bielsko-Biała
604 640 263  k.michalczyk@op.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Adw. ZacharyAdamczyk ul. Piłsudskiego 12/26 43-300 Bielsko-Biała 501 070 531 zmwadamczyk@gmail.com
Kancelaria Adwokacka

Adw. Aleksandra

Marszałek-Dzierżawska

ul. Barlickiego 11/4

43-300 Bielsko-Biała

502 162 342

————————-

Kancelaria Adwokacka

Adw. Wojciech Wroński

ul. Piłsudskiego 12/26

43-300 Bielsko-Biała

665 507 087 wronskiwojtek@gmail.com
Kancelaria Adwokacka

Adw. Mikołaj Kotuszyński

ul. Kraszewskiego 9.

43-400 Cieszyn

531 235 121 kotuszynski@op.pl
Kancelaria Adwokacka

Adw. Katarzyna Sulecka

ul. 3 Maja 18 lok. 4

43-400 Cieszyn

609 799 286 adwokat@sulecka.pl
Kancelaria Adwokacka

Adw. Tomasz Uchroński

ul. Daszyńskiego 29.

43-450 Ustroń

512 220 162 t.uchronski@uchronscy.pl
Kancelaria Adwokacka

Adw. Marcin Surowiec

Mały Rynek 9/1

32-600 Oświęcim

600 331 763 msurowiec@surowiec.pro
Kancelaria Adwokacka

Adw. Tomasz Salachna

ul. Batorego 16

34-300 Żywiec

501 191 401 adw.salachna@op.pl
Posted in Ogólne.