ZARZĄDZENIE Nr 51/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 2 kwietnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

  Zarządzenie 51-20

Posted in Ogólne.