Informacja dotycząca ogłoszenia wyników z egzaminu wstępnego na apl. adwokacką, który został przeprowadzony w dniu 26 września 2020r.

Wywieszenie listy osób i ich wyników nastąpi w dniu 28 września 2020r. o godz. 12:00    w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej oraz lista ta będzie dostępna na stronie ORA .

Posted in Ogólne.