Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 26 września 2020 r.

WYNIKI Z EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ przeprowadzonego w dniu 26 września 2020 r.

Lp.

KOD

Liczba

uzyskanych punktów

1.

024

74

2.

008

104

3.

020

100

4.

013

92

5

009

115

6.

007

107

7.

010

95

8.

014

73

9.

011

117

10

015

94

11.

003

111

12.

019

98

13.

022

104

14.

026

100

15.

018

99

16.

027

96

17.

017

100

18.

012

115

19.

023

109

20.

028

128

21.

021

88

22.

025

124

23

004

104

24.

005

96

25.

006

108

26.

016

88

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

SSO Andrzej Trzopek

Posted in Aktualności aplikanckie, Ogólne.