Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021r.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 stycznia 2019 r. ( Dz. U. z 2019 poz. 294 ze zm.)  o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw Rada Adwokacka przystępuje do przygotowania na rok 2021 list adwokatów, którzy będą pełnić obowiązki w wyznaczonych punktach.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, wyłanianie adwokatów zainteresowanych świadczeniem pomocy prawnej nastąpi w drodze losowania, przy czym w roku 2021 w każdym z punktów obsługi winien być wytypowany jeden adwokat z uprawnieniami mediatora.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie co do jednego powiatu  na wzorze WNIOSKU ( w załączniku ) .

WNIOSEK-NPP 2020


Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 21 października 2020 r. (środa).
Liczy się data złożenia wniosku w biurze ORA do godz. 16:00 lub w drodze elektronicznej na adres: ora.bielsko-biala@adwokatura.pl do godz. 24.00
Po upływie wskazanego terminu wnioski nie będą uwzględniane.

Analogicznie, jak w roku ubiegłym, przeprowadzone zostanie losowanie w dniu 28 października 2020r. ( środa ) godz. 10:00 w siedzibie ORA ul. 3 Maja 19/5.

Losowanie odbędzie się publicznie. Wezmą w nim udział adwokaci – członkowie naszej Izby wykonujący zawód, również ci, którzy dotychczas świadczyli pomoc prawną.

W oparciu o informację przedstawioną przez Samorządy poszczególnych miast osoby wykonujące czynności obsługi poszczególnych punktów winny co najmniej jeden dzień przeznaczyć na prowadzenie mediacji. Z uwagi na zgłoszony postulat proszę uwzględnić w każdym z punktów obecność adwokata, który wykazuje uprawnienia mediatora, dotyczy to jednej osoby w każdym z punktów.

W wyznaczonym terminie losowanie odbędzie się w pierwszej fazie na osoby, które zgłaszają gotowość prowadzenia mediacji, a w drugiej części zgłoszenie na zasadach dotychczasowych.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dotyczą powiatów wskazanych poniżej.

  1. Bielsko-Biała ( UM) ul. Bratków16, ul. Akademii Umiejętności 1A )
  2. Bielsko-Biała ( Starostwo Powiatowe, Porąbka )
  3. Cieszyn ( Wisła Pl. B. Hoffa 3, Istebna 550, Górki Małe ul. Zalesie 3)
  4. Oświęcim ( Oświęcim, Zator, Kęty)
  5. Wadowice ( Andrychów, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska )
  6. Żywiec (u. Krasińskiego 13, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, Węgierska Górka ul. Zielona  )
  7. Sucha Beskidzka ( Starostwo Powiatowe ul. Kościelna 5b )

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Bielsku-Białej
adw. Stanisław Perucki

Posted in Ogólne.