Złożenie wieńca w KL Auschwitz III-Monowitz – byśmy nie byli obojętni

Jak co roku, przedstawiciele Komisji Historycznej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej w osobach adw. Rafała Guzika i adw. Szymona Janigi upamiętnili tragiczne losy naszych kolegów-adwokatów w okresie II wojny światowej.
Tym razem, z uwagi na trwającą epidemię i związane z tym zamknięcie dla zwiedzających Państwowego Muzeum KL Auschwitz, złożyli okolicznościowy wieniec pod pomnikiem znajdującym się na terenie dawnego obozu KL Auschwitz III-Monowitz w Monowicach (obecnie dzielnicy Oświęcimia).

To właśnie ten obóz, powstały w październiku 1942 r. na terenie wysiedlonej z ludności polskiej wsi Monowice, stanowił pierwszy z podobozów macierzystego KL Auschwitz. Przyczyną dla jego utworzenia była budowa w pobliżu kombinatu chemicznego należącego do I.G. Farbenindustrie zakładu produkcji syntetycznej gumy i benzyny „Buna-Werke”. Od listopada 1943 r. obóz ten stał się niezależnym obozem koncentracyjnym, w którym więziono maksymalnie do 11 tys. osób, w 60 barakach.

Kolumny powracających więźniów z pola pracy robiły makabryczne wrażenie. Kolumna szła wolno. Czwórkami, z trudem posuwając nogami. Silniejsi podtrzymywali osłabionych, często ciągnąc lub wlokąc ich za sobą. Czasem dźwigali na plecach lub wieźli na taczkach. Dwóch lub czterech więźniów niosło współtowarzysza na ramionach. W pewien listopadowy deszczowo-śnieżny dzień naliczyliśmy przeszło 160 ofiar pracy. Gdyby ich zanieść do ciepłej izby, ogrzać szklanką gorącej herbaty, na pewno przyszliby do siebie. Ale apel. Musieli być na apelu” (I. Radlicki, Kapo odpowiedział – Auschwitz. Wspomnienia adwokata z obozu koncentracyjnego).

Niech to miejsce, Auschwitz, będzie dla nas adwokatów zawsze przestrogą, byśmy byli czujni i byśmy nie byli obojętni.

adw. Rafał Guzik, adw. Szymon Janiga

 

Posted in Ogólne.