Llista adwokatów zgłoszonych do komisji na Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Bielskiej

Rada Adwokacka w Bielsku-Białej przedstawia listę adwokatów zgłoszonych do komisji, które będą wykonywały czynności w wyznaczonych terminach Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego Izby Bielskiej:

I Komisja Mandatowa

Adw. Kinga Baszczyńska

Adw. Szymon Janiga

II Komisja Wyborcza

Adw. Anna Zielińska – przewodniczący

Adw. Mateusz Szymkowiak

Adw. Rafał Kamiński

Adw. Joanna Kubik-Grzebieniak

III Komisja Skrutacyjna

Wadowice

1 .Adw. Wojciech Wiklik

2. Adw. Artur Bratkowski

3. Adw. Edyta Zubrzycka

Żywiec

4. Adw. Rafał Schreiber

5. Adw. Jarosław Płonka

Cieszyn

6. Adw. Igor Bocheński

7. Adw. Bartłomiej Wiecheć

8. adw. Przemysław Piotrowski

Oświęcim

9. Adw. Radosław Pactwa

10. Adw. Anna Maślanka-Mazur

Bielsko-Biała

11. Adw. Karolina Machajska

12. Adw. Anna Wandzel

13. Adw. Rafał Kózka

14. Adw. Michał Kubok

15. Adw. Łukasz Nazimek

16. Adw.  Agnieszka Winnicka

IV. Komisja Wnioskowa

Adw. Piotr Fordey

Adw. Izabela Białek

Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich” osoby uczestniczące w zgromadzeniu mogą zgłaszać inne kandydatury w terminie do 25 stycznia 2021r. do godz. 15:00.

Posted in Bez kategorii, Ogólne.