Zgromadzenie Izby – list Dziekana adw. Stanisława Peruckiego

   List Dziekana w sprawie wyborów

Posted in Ogólne.