Działalność Komisji Wizerunkowej

Szanowny Panie Dziekanie
Szanowni Koleżanki i Koledzy
W związku z tym, że podczas Zgromadzenia w dniu 29.01.21r. z przyczyn technicznych nie brałam udziału w dyskusji  chciałabym w tym mailu  podziękować tym z Państwa, którzy w ramach działań wizerunkowych organizowali spotkania  dla uczniów oraz wykłady dla osób starszych , a w szczególności  Pani Mecenas Patrycji Jakubiec, Pani Mecenas Agnieszce Hałat  oraz Pani Mecenas Jolancie Seredyńskiej – Słota .
Jednocześnie dziękuję tym z Państwa, którzy codziennie udzielają pomocy prawnej osobom borykającym się z samotnym rodzicielstwem , nałogami, chorobami i zaburzeniami osobowości , ubóstwem oraz  podejmującym  działania w celu ochrony wolności i demokracji. Nawet jeżeli sprawa nie rokuje szans powodzenia to często sam fakt, że adwokat staje po ich stronie pozostawia w tych osobach niezatarty  ślad.
Nawiązując do tradycji międzywojennej, o której mówił Dr Jacek Proszyk na wykładzie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku- Białej podaję, że stałą pomocą finansową objęty jest jeden z Domów Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz dwie starsze osoby chore na raka.
Jednocześnie kończąc kadencję w Sądzie Dyscyplinarnym chciałabym podziękować Pani Prezes oraz Kolegom i Koleżankom z Sądu Dyscyplinarnego za profesjonalizm i dobrą, spokojną współpracę.
Załączam wyrazy szacunku
Adwokat Anna Sikora
Posted in Bez kategorii, Ogólne.