Kandydaci na Prezesa NRA odwiedzają naszą Izbę

Delegaci naszej Izby na Krajowy Zjazd Adwokatury, w dniu 17 lutego 2021r. spotkali się w lokalu Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej z kandydatem na stanowisko Prezesa NRA, pełniącym jeszcze tą funkcję, adw. Jackiem Trelą.
Na powitanie, Kandydat podkreślił przyjazne związki łączące Go z Izbą Bielską i przypomniał o wcześniejszych swych pobytach na naszym terenie. Następnie zaprezentował osiągnięcia Naczelnej Rady Adwokackiej w czasie upływającej kadencji i swoje osobiste zasługi na tym polu. Wyjaśnił motywy decyzji o kandydowaniu, uzasadniając je w szczególności zamiarem dokończenia rozpoczętych i niezrealizowanych do końca projektów.

Uzasadniał potrzebę tworzenia przyjaznych dla Adwokatury regulacji prawnych, które choć obecnie nie mogą liczyć na pozytywne przyjęcie, to winny spoczywać w gotowości na „półce”, celem wykorzystania w sprzyjających warunkach.

Końcowa część spotkania poświęcona była odpowiedziom na pytania delegatów, które adw. Jacek Trela udzielał wyczerpująco. Z uwagi na długą podróż powrotną czekającą Kandydata, w niesprzyjających nadto warunkach atmosferycznych, dwugodzinne spotkanie należało zakończyć.

Przed wyjazdem adw. Jacek Trela przyjąwszy od delegatów życzenia satysfakcji z wyniku wyborczego, uczynił bardzo sympatyczny wpis w Księdze Pamiątkowej Izby.

Posted in Ogólne.