Kandydaci na Prezesa NRA odwiedzają naszą Izbę

W dniu 12 lutego 2021r. gościł w naszej Izbie kandydat na Prezesa NRA Pan adw. Jarosław Zdzisław Szymański. W czasie pobytu w Bielsku-Białej spotkał się w lokalu ORA z delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 19 – 21 marca 2021r.

W czasie spotkania adw. Jarosław Zdzisław Szymański przedstawił zebranym swoje dokonania w czasie pracy samorządowej, w tym a stanowisku Dziekana Izby Adwokackiej w Łodzi w ostatnich dwóch kadencjach (2013-2016, 2016-2021). Przedstawił także motywy decyzji o kandydowaniu oraz zaprezentował najważniejsze punkty swojego programu.

Prezentacja programu i ożywiona dyskusja z delegatami trwały ponad trzy godziny. Adw. Jarosław Zdzisław Szymański zaprezentował się jako zwolennik tradycyjnej, w dobrym tego słowa znaczeniu Adwokatury, o wysokim poziomie moralno-etycznym jej członków. Spotkanie upłynęło w sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze, co potwierdził Gość m.in. swoim wpisem w Księdze Pamiątkowej Izby.

W imieniu społeczności adwokackiej Podbeskidzia, delegaci życzą Kandydatowi dobrego wyniku wyborczego!

Posted in Bez kategorii, Ogólne.