Kandydaci na Prezesa NRA odwiedzają naszą Izbę

Marzec 2021r. rozpoczął się w naszej Izbie od wizyty dwojga znakomitych Gości, tj. adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej i adw. prof. Macieja Gutowskiego. Goście spotkali się 1 marca br. z naszymi delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Adw. Maciej Gutowski kandyduje na stanowisko Prezesa NRA przy znaczącym poparciu adw. Agnieszki Zemke-Góreckiej i nieobecnego z przyczyn osobistych adw. Andrzeja Zwary.

Kandydat zreferował w zarysie swój program wyborczy stawiając szczególny nacisk na poprawę sprawczości i cyfryzację Adwokatury. Argumentował potrzebę i wskazywał metody wzmocnienia trzech najważniejszych filarów Palestry, tj. pionu dyscyplinarnego, szkolenia aplikantów adwokackich i doskonalenia zawodowego adwokatów.

Przedstawiony program uzupełniająco wsparła swoim wystąpieniem adw. Agnieszka Zemke-Górecka.

Po prezentacji programu kandydat odpowiadał na liczne pytania delegatów. Goście zakończyli swój pobyt sympatycznymi wpisami do Księgi Pamiątkowej Izby.

Delegaci Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej na długo zapamiętają przemiłe spotkanie i życzą Gościom wiele satysfakcji z wyborczej rywalizacji.

Posted in Ogólne.