Kandydaci na Prezesa NRA odwiedzają naszą Izbę

W dniu 16 marca 2021r. delegaci naszej Izby na Krajowy Zjazd Adwokatury spotkali się online z Kandydatką na Prezesa NRA adw. Joanną Parafianowicz. Spotkanie odbyło się w dwóch częściach z przerwą na testowe logowanie do systemu WZA24 obsługującego Zjazd.
Kandydatka przedstawiła swoją dotychczasową ścieżkę zawodową i doświadczenia z członkostwa w Naczelnej Radzie Adwokackiej, z którego zrezygnowała. Podzieliła się wieloma zastrzeżeniami do pracy kierownictwa ogólnopolskiego samorządu adwokackiego i apelowała o zmianę sposobu jego działania z akcentem na otwarcie w sprawach szeregowych adwokatów. Podkreślała przywiązanie do tradycyjnych wartości Adwokatury i konieczność powiązania ich ze zmianami, które wymusza na sposobie wykonywania zawodu otaczająca nas rzeczywistość.

Kandydatka zaprzeczyła aby brała udział w „wyścigu wyborczym” bowiem jak oświadczyła z nikim się nie ściga a sam start w wyborach i związana z tym możliwość udziału w debatach z kontrkandydatami oraz przedstawienia swoich poglądów na sprawy ważne dla Adwokatury, jest już Jej zwycięstwem.

Na zakończenie delegaci życzyli Kandydatce satysfakcji z wyniku w nadchodzących wyborach.

Posted in Bez kategorii, Ogólne.