Krajowy Zjazd Adwokatury w Bydgoszczy wybrał nowe władze

W dniu 17 marca 2021r. w Bydgoszczy, odbyła się w trybie zdalnym pierwsza część (sprawozdawczo-wyborcza) Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Izbę naszą reprezentowali delegaci adw. adw.: Stanisław Perucki, Michał Ergietowski, Teresa Sudek-Roztoczyńska, Krzysztof Stec, Andrzej M. Herman i Monika Tomiak (nieobecna na zdjęciu).

Po sprawozdaniach przedstawicieli organów, udzieleniu absolutorium Naczelnej Radzie Adwokackiej i wystąpieniach kandydatów na stanowiska, przeprowadzono wybory, w wyniku których Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej został adw. Przemysław Rosati, Prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adw. Jacek Ziobrowski, Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury adw. Ewa Krasowska, Przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej adw. Sławomir Ciemny.
Następnie wybrano 24 członków Naczelnej Rady Adwokackiej, 39 członków i 6 zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz 5 członków i 2 zastępców członków Wyższej Komisji Rewizyjnej.
Członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybrana została przedstawicielka naszej Izby adw. Monika Stachowicz, która uzyskała aż 117 głosów. Gratulujemy!
Druga część Zjazdu (programowa) planowana jest w trybie stacjonarnym we wrześniu 2021r. o ile warunki sanitarno-epidemiologiczne na to pozwolą.

Posted in Ogólne.