Kondolencje

Członkowie Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci Pani Sędzi Olgi Kocot-Barabasz, orzekającej w Sądzie Rejonowym w Żywcu, a wcześniej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.

Niniejszym pragniemy przekazać Bliskim Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu tej osobistej straty.

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej

Posted in Ogólne.