Grupa Egzaminowana

Grupa Egzaminowana  nabór 2016

Starosta: apl.adw.Michał Kubok

Wicestarosta: apl.adw.Katarzyna Kozajda

Skład grupy:

L.P. Nazwisko i Imię
Patron
1 Babiarz Przemysław adw. Anna Englert
Bielsko-Biała
2 Badura Janusz adw. Bartłomiej Baściuk
Cieszyn
3 Dubel Magdalena adw. Marek Dubel
Wadowice
4 Gebauer Adam adw. Grzegorz Gebauer
Bielsko-Biała
5 Janik Maria adw.Krzysztof Lewandowski
Wadowice
6 Karasiński
Kazimierz Damian
adw. Daniel Gatner
Bielsko-Biała
7 Kozajda Katarzyna adw. Andrzej Nastuła
Bielsko-Biała
8

Kózka Rafał

adw. Andrzej Dorak
Bielsko-Biała
9 Kromczyk Maciej adw. Magdalena Stec
Bielsko-Biała
10 Królak Karol adw. Agata Bielawska
Bielsko-Biała
11 Kubok Michał adw. Zbigniew Firyn
Bielsko-Biała
12 Nowak Anna adw. Izabela Grzybek
Czechowice-Dziedzice