Wpis na listę aplikantów 2020

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej wskazuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r., Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 11513 i 1673) uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką nie jest równoznaczne z automatycznym wpisem na listę aplikantów, prowadzoną przez Izbę.Czytaj więcej