Pomoc prawna dla nauczycieli

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej informuje, że adwokaci Izby Bielskiej zgłosili gotowość udzielania pomocy prawnej nauczycielom prowadzącym akcję protestacyjną na terenie właściwości Izby Bielskiej w celu informowania zainteresowanych o przysługujących im prawach. Informacje odnośnie adresów i telefonów kancelarii uzyskać można w biurze ORA w Bielsku-Białej pod nr telefonu 33 821 90 52.