Wykład pt. „Dowód z opinii biegłego w nowych warunkach procesowych”

W imieniu Komisji Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego informuję,  że wykład pt. „Dowód z opinii biegłego w nowych warunkach procesowych” który przeprowadzi wybitny znawca prawa dowodowego, Pan adw. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń z Katedry Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Odbędzie w siedzibie ORA w Bielsku-Białej przy ul 3 Maja 19/5 13 listopada 2015r.  w godzinach 17.00 – 19.00. adw. Krzysztof Stec