Przeglądanie akt

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej powiadomił, że do końca marca 2020 r. obrońcy, względnie pełnomocnicy procesowi, będą mogli zapoznać się z aktami spraw jedynie w szczególnych przypadkach i po podjęciu decyzji przez organ procesowy.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
adw. St. Perucki

Komunikat

Powołując się na Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego nr 24/20 z dnia 12.03.2020r. w sprawie tymczasowego ograniczenia działalności
Czytaj więcej

Informacja Dziekana

W związku z kryzysem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wciąż rosnącym zagrożeniem dla zdrowia i życia informuję, że biuro Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej nie będzie przyjmować interesantów aż do odwołania, natomiast możliwy jest kontakt drogą mailową ora.bielsko-biala@adwokatura.pl oraz telefoniczną +48 33 821 90 52 w godzinach od 9:00 do 15:00 .

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej
adw. Stanisław Perucki

Życzenia

Szanownym Koleżankom i Kolegom
życzenia

aby Boże Narodzenie było dla Wszystkich
czasem radosnej kolędy i życzliwości,
zmieniającym optykę patrzenia na wiele spraw.
A miłość i pokój oraz wiara w cuda
niech towarzyszą nam
w nadchodzącym Nowym 2020 Roku
w imieniu własnym oraz członków Samorządu Izby Bielskiej
składa
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej
Adw. Stanisław Perucki

III Otwarty Turniej Adwokatów i Środowisk Prawniczych o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej w Halowej Piłce Nożnej Zawoja 2019

W zakończonej już czwartej edycji Otwartego Turnieju Adwokatów i Środowisk Prawniczych w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, która odbyła się w dniach 22-24 listopada 2019r. w Zawoi, wzięło udział aż 10 drużyn z Polski i Ukrainy. Bazą hotelową był, podobnie jak w latach ubiegłych, malowniczo położony hotel Beskidzki Raj w Stryszawie (www.beskidzkiraj.com). Zawody zostały rozegrane na dwóch pięknych nowoczesnych halach sportowych w Zawoi ( http://www.halasportowazawoja.pl) oraz Stryszawie.
Czytaj więcej

SZKOLENIE MEDIACYJNE

Uprzejmie informuję, że w dniach 14-15 grudnia 2019r. oraz 1-2 lutego 2020r. ORA w Bielsku-Białej organizuje pierwsze szkolenie mediacyjne, skierowane do adwokatów chcących uzyskać uprawnienia mediatora. Szkolenie odbędzie się w siedzibie ORA w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 19/5.
Czytaj więcej