Krajowy Zjazd Adwokatury w Bydgoszczy wybrał nowe władze

W dniu 17 marca 2021r. w Bydgoszczy, odbyła się w trybie zdalnym pierwsza część (sprawozdawczo-wyborcza) Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Izbę naszą reprezentowali delegaci adw. adw.: Stanisław Perucki, Michał Ergietowski, Teresa Sudek-Roztoczyńska, Krzysztof Stec, Andrzej M. Herman i Monika Tomiak (nieobecna na zdjęciu).
Czytaj więcej

Powołanie Centrum Mediacji

Szanowni Państwo!

W związku z tym, iż w 2020 roku zostało przy naszej Izbie powołane do życia Centrum Mediacji, zwracam się do wszystkich członków Izby Adwokackiej w Bielsku – Białej posiadających uprawnienia mediatorów, z informacją o możliwości wpisania się na listę mediatorów Centrum, do czego gorąco zachęcam.
Czytaj więcej