Odwołanie szkolenia na Kocierzu

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2, Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej zawiadamia, że odwołuje wyjazdowe szkolenie zawodowe, które miało odbyć się w dniach 15-17 maja 2020r. (piątek, sobota i niedziela) w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „KOCIERZ” w Targanicach k/Andrychowa.
Po zakończeniu okresu pandemicznego ustalone zostaną terminy szkoleń, które obecnie zostały odwołane.
Osobom, które dokonały już wpłaty – należność za szkolenie zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano przelewu.

Łączę wyrazy szacunku

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Bielsku-Białej
adw. Stanisław Perucki

Przeglądanie akt

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej powiadomił, że do końca marca 2020 r. obrońcy, względnie pełnomocnicy procesowi, będą mogli zapoznać się z aktami spraw jedynie w szczególnych przypadkach i po podjęciu decyzji przez organ procesowy.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
adw. St. Perucki

Komunikat

Powołując się na Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego nr 24/20 z dnia 12.03.2020r. w sprawie tymczasowego ograniczenia działalności
Czytaj więcej