Spotkanie organizacyjne Komisji Historii i Tradycji Adwokatury działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej

„Komisja Historii i Tradycji Adwokatury działająca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej informuje o spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 26 lutego 2021 r. o godz. 16.00 w siedzibie Rady Adwokackiej przy ul. 3 Maja 19/3. Komisja zaprasza wszystkie osoby chętne, którym bliska jest historia oraz tradycja Adwokatury. Zaproszenie kierujemy szczególnie do aplikantów, jako przyszłości naszej Izby. Na spotkaniu omówione zostaną propozycje działań na najbliższy okres czasu.

Kontakt do Przewodniczącego Komisji: adw. Rafał Guzik, komisja.historyczna.bielsko@gmail.com. Na wskazany adres proszę przesyłać zgłoszenia chętnych osób do działania w Komisji oraz potwierdzenie obecności na spotkaniu organizacyjnym.

Z poważaniem,
adw. Rafał Guzik – Przewodniczący Komisji
adw. Szymon Janiga – Członek Komisji”

Działalność Komisji Wizerunkowej

Szanowny Panie Dziekanie
Szanowni Koleżanki i Koledzy
W związku z tym, że podczas Zgromadzenia w dniu 29.01.21r. z przyczyn technicznych nie brałam udziału w dyskusji  chciałabym w tym mailu  podziękować tym z Państwa, którzy w ramach działań wizerunkowych organizowali spotkania  dla uczniów oraz wykłady dla osób starszych , a w szczególności  Pani Mecenas Patrycji Jakubiec, Pani Mecenas Agnieszce Hałat  oraz Pani Mecenas Jolancie Seredyńskiej – Słota .
Jednocześnie dziękuję tym z Państwa, którzy codziennie udzielają pomocy prawnej osobom borykającym się z samotnym rodzicielstwem , nałogami, chorobami i zaburzeniami osobowości , ubóstwem oraz  podejmującym  działania w celu ochrony wolności i demokracji. Nawet jeżeli sprawa nie rokuje szans powodzenia to często sam fakt, że adwokat staje po ich stronie pozostawia w tych osobach niezatarty  ślad.
Nawiązując do tradycji międzywojennej, o której mówił Dr Jacek Proszyk na wykładzie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku- Białej podaję, że stałą pomocą finansową objęty jest jeden z Domów Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz dwie starsze osoby chore na raka.
Jednocześnie kończąc kadencję w Sądzie Dyscyplinarnym chciałabym podziękować Pani Prezes oraz Kolegom i Koleżankom z Sądu Dyscyplinarnego za profesjonalizm i dobrą, spokojną współpracę.
Załączam wyrazy szacunku
Adwokat Anna Sikora