Oświadczenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej Krzysztofa Steca

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Powierzyliście mi zaszczytne ale i odpowiedzialne stanowisko. Mam w pamięci wpis jednego kolegi „Panie Mecenasie Wierzymy w Pana”. Moim pragnieniem jest tej wiary nie zawieść, żadnego z Was, którzy oddaliście na mnie swój głos. Chciałbym także zdobyć przychylność tych, którzy na mnie nie głosowali.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i tak liczny udział w wyborach.
Dziękuję Panu Mecenasowi Dariuszowi Kiełbasie, że miałem z kim współzawodniczyć. Wynik, który osiągnął jest godny uwagi i zaproszenia do współpracy, co niniejszym czynię. Podobnie jak wszystkim niewybranym kandydatom w tych wyborach.
Dziękuję Panu Dziekanowi Stanisławowi Peruckiemu za zaufanie i wsparcie mojej kandydatury oraz wiele lat współdziałania i pracy na stanowisku Dziekana. Liczba kadencji Pana Dziekana na stanowisku dziekańskim, chyba nigdy nie zostanie pobita. Mam nadzieję, że będzie się Pan Dziekan dzielił ze mną swym ogromnym doświadczeniem.
Dziękuję wszystkim członkom ustępującej Rady za koleżeńską, dobrą współpracę i poniesiony przez nich trud w działaniu dla dobra nas wszystkich.
Szczególnie gorąco pragnę podziękować Wam drodzy Młodzi Przyjaciele; tym którzy mogli głosować (kłaniam się młodym adwokatom) i tym którzy jeszcze nie mogli (kłaniam się aplikantom adwokackim) za to, że widząc potrzebę zmian i odmłodzenia składu Rady uznaliście, że nie kwalifikuję się jeszcze do roli skończonego „dziadersa”, zachęcaliście mnie do kandydowania i o czym świadczy wynik wyborów, w dużej części zagłosowaliście na mnie.
Jestem wzruszony Waszym poparciem i stanowi to dla mnie nie lada wyzwanie.
Zwracam się do wszystkich, pamiętajcie, że jestem do Waszej dyspozycji i możecie zwracać się do mnie i członków nowej ORA w każdej sprawie. Zapraszam do kontaktów. Jestem przekonany, że zadbamy o lepszą komunikację.
Gratuluję wszystkim wybranym na stanowiska i do organów naszego Samorządu. Liczę na harmonijną współpracę.
Wybory się zakończyły, przystępujemy do pracy i realizacji zadań, wśród których widzę także potrzebę wspierania rozmaitych inicjatyw społecznych.
Niech mi wolno będzie zaapelować o włączenie się nas wszystkich już dzisiaj do gry WOŚP. Jesteśmy przecież grupą zawodową szczególnie wrażliwą na los i niedostatki potrzebujących. Dołóżmy do skarbonki swój grosik!
Adw. Krzysztof Stec

Wyniki Wyborów do Samorządu Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej z dnia 30.01.2021

Protokół z wyboru na stanowisko Dziekana ORA

 

Protokół z wyboru Prezesa Sądu Dyscyplinarnego

 

Protokół z wyboru na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Izby

 

Protokół z wyboru na stanowisko Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej

 Protokół z głosowania na stanowisko członków Rady Adwokackiej

 

Protokół z glosowania na stanowisko Sądziów Sądu

Dyscyplinarnego

  Protokół z głosowania na członków Komisji Rewizyjnej

Protokół z głosowania na Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury

Ogłoszenie wyników wyborów oraz zamknięcie Zgromadzenia Bielskiej Izby Adwokackiej.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym o godzinie 17.30 nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników wyborów  oraz zamknięcie Zgromadzenia Bielskiej Izby Adwokackiej. Proszę o wskazanej porze zalogować się ponownie do platformy WZA24 ( loginy i hasła bez zmiany), a następnie kliknąć w link wideokonferencji. Wyniki wyborów zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Rady.

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku Białej

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku- Białej przypomina, że:

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku- Białej przypomina, że:

  • w dniu 29 stycznia  ( piątek) o godzinie 17-tej rozpoczyna się  Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym w trybie on-line przeprowadzone zostaną wybory niezbędnych komisji oraz sprawozdania władz Izby i dyskusja.
  • w dniu 30 stycznia ( sobota)  od godziny 10.00 do 13.00  odbędzie się dalsza część Zgromadzenia –  wybory do organów Izby – w trybie tradycyjnym, przez głosowanie w lokalach wyborczych utworzonych:

– dla adwokatów z Bielska-Białej i okolicy  

Bielsko – Biała – siedziba Okręgowej Rady Adwokackiej

w Bielsku Białej, ul. 3 Maja 19/5

– dla adwokatów z Cieszyna i okolicy 

Cieszyn – Kancelaria Adwokacka Adw. Igor Bocheński

w Cieszynie, ul. 3 Maja 18/3

– dla adwokatów z Oświęcimia i okolicy 

Oświęcim – Kancelaria Adwokacka Adw. Anna Maślanka Mazur

w Oświęcimiu , Rynek Główny 3

– dla adwokatów z Żywca  i okolicy

Żywiec – Kancelaria Adwokacka  Adw. Rafał Schreiber

w Żywcu, ul. Jana III Sobieskiego 18

– dla adwokatów z Wadowic, Suchej Beskidzkiej i okolicy

Wadowice –Kancelaria Adwokacka Adw. Adam Wiklik

w Wadowicach, ul. Żwirki i Wigury 4  – obejmujące głosy oddane przez adwokatów wykonujących zawód na terenie Suchej Beskidzkiej.

We wszystkich wskazanych lokalach odbierzecie Państwo karty do głosowania i można będzie tam oddać swój głoś w wyborach.

Prosimy o niezawodne przybycie.