Przeglądanie akt

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej powiadomił, że do końca marca 2020 r. obrońcy, względnie pełnomocnicy procesowi, będą mogli zapoznać się z aktami spraw jedynie w szczególnych przypadkach i po podjęciu decyzji przez organ procesowy.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
adw. St. Perucki

Komunikat

Powołując się na Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego nr 24/20 z dnia 12.03.2020r. w sprawie tymczasowego ograniczenia działalności
Czytaj więcej

Informacja Dziekana

W związku z kryzysem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wciąż rosnącym zagrożeniem dla zdrowia i życia informuję, że biuro Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej nie będzie przyjmować interesantów aż do odwołania, natomiast możliwy jest kontakt drogą mailową ora.bielsko-biala@adwokatura.pl oraz telefoniczną +48 33 821 90 52 w godzinach od 9:00 do 15:00 .

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej
adw. Stanisław Perucki

Życzenia

Szanownym Koleżankom i Kolegom
życzenia

aby Boże Narodzenie było dla Wszystkich
czasem radosnej kolędy i życzliwości,
zmieniającym optykę patrzenia na wiele spraw.
A miłość i pokój oraz wiara w cuda
niech towarzyszą nam
w nadchodzącym Nowym 2020 Roku
w imieniu własnym oraz członków Samorządu Izby Bielskiej
składa
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej
Adw. Stanisław Perucki