Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury

adw. Danuta Byrska

adw. Andrzej Herman

adw. Stanisław Perucki

adw. Krzysztof Stec

adw. Jerzy Stworzewicz

adw. Teresa Sudek-Roztuczyńska