Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury

adw. Michał Ergietowski,

adw. Krzysztof Stec,

adw. Stanisław Perucki,

adw. Andrzej Herman,

adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska,

adw. Monika Tomiak