Sąd Dyscyplinarny

adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska          – Prezes Sądu Dyscyplinarnego

adw. Daniel Dudys                                         – Z-ca Prezesa Sądu
Dyscyplinarnego

adw. Magdalena Stec,

adw. Agnieszka Hałat,

adw. Grzegorz Orman,

adw. Anna Talaga,

adw. Julita Sowińska,

adw. Monika Stachowicz,

adw. Dominik Ziaja,

adw. Daniel Gatner,

adw. Monika Gibas,

adw. Izabela Sowińska,

adw. Mateusz Sobol,

adw. Robert Gojny,

adw. Tomasz Salachna,

Zastępca Sędziego:

adw. Ewa Bebek,

adw. Paweł Małysiak