Sąd Dyscyplinarny

adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska          – Prezes Sądu Dyscyplinarnego

adw. Daniel Dudys                                                   – Z-ca Prezesa Sądu Dyscyplinarnego

adw. Monika Gibas

adw. Robert Gojny

adw. Anna Gólska

adw. Agnieszka Kastelik-Smaza

adw. Maria Krzeszowiak-Woleńska

adw. Grzegorz Orman

adw. Paweł Piwowarczyk

adw. Anna Sikora

adw. Mateusz Sobol

adw. Izabela Sowińska

adw. Monika Stachowicz

adw. Anna Talaga

adw. Robert Ziaja

 

Zastępca Sędziego:

adw. Halina Radziszewska

adw. Tomasz Salachna