2016 – 2020

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W BIELSKU-BIAŁEJ 2013-2016

adw. Stanisław Perucki                       – Dziekan

adw. Jerzy Stworzewicz                      – Wicedziekan

adw. Krzysztof Stec                            – Wicedziekan, Kierownik  Szkolenia

adw.  Adam Wnęczak                        – Sekretarz

adw. Piotr Szymkowiak                      – Skarbnik

Członkowie Rady:

adw. Danuta Byrska                          – Z-ca Sekretarza

adw. Jerzy Pagieła                             – Kierownik Referatu Skarg

adw. Andrzej M. Herman                – Przew. Zesp. Wizytatorów

adw. Krzysztof Staszkiewicz             – Z-ca Kier. Ref. Skarg


Zastępcy Członków Rady:

adw. Andrzej Suchonek

adw. Wieńczysław Grzyb


Rzecznik Dyscyplinarny:

adw. Monika Tomiak

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

adw. Julita Sowińska

adw. Magdalena Stec

adw. Anna Zielińska

Sąd Dyscyplinarny

adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska    – Prezes Sądu Dyscyplinarnego

adw. Daniel Dudys                              – Zastępca Prezesa Sądu

adw. Monika Gibas

adw. Anna Gólska

adw. Robert Gojny

adw. Agnieszka Kastelik-Smaza

adw. Grzegorz Orman

adw. Anna Sikora

adw. Mateusz Sobol

adw. Izabela Sowińska

adw. Monika Stachowicz

adw. Anna Talaga

adw. Robert Ziaja


Komisja Rewizyjna:

adw. Jan Jastrzębski – Przewodniczący

Członkowie Komisji:

adw. Agata Bielawska

adw. Agnieszka Stworzewicz

adw. Andrzej Suchonek