100 – Lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej, 43 – lecie Izby Adwokackiej w Bielesku-Białej

W dniu 6 października 2018r. w Sali Redutowej kamienicy „Pod Orłem” w Bielsku-Białej

odbyła się pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie uroczystość uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz 43-lecia Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, dziekani Okręgowych Rad Adwokackich   w Polsce, Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziowie Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przedstawiciele Kościoła katolickiego, ewangelicko-augsburskiego i przewodnicząca Gminy Żydowskiej.

W swoim wystąpieniu Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, adwokat Stanisław Perucki przypomniał historię tworzenia się odrodzonej Adwokatury, której początkiem był Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudzkiego z dnia 24 grudnia 1918r. w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego.

Ważną datą był dzień 19 czerwca 1975r., kiedy to na podstawie uchwały wykonawczej Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, realizującej uchwałę tej Rady z dnia 14 czerwca 1975r., powstała Izba Adwokacka w Bielsku-Białej.

Dziekan Stanisław Perucki przedstawił historię Izby bielskiej od jej utworzenia do czasów współczesnych, wskazując jednocześnie, na pojawiające się obecnie, realne zagrożenia dla funkcjonowania całej adwokatury polskiej.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej udekorował czterech adwokatów Izby bielskiej, odznakami „Adwokatura Zasłużonym”.

Odznaczeni zostali adwokaci: Anna Zielińska, Daniel Dudys, Piotr Szymkowiak i Adam Wnęczak.

Po części oficjalnej, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni adwokaci Izby bielskiej, wysłuchali wspaniałego koncertu Orkiestry im. Telemanna, pod dyrekcją Piotra Sadowskiego, z udziałem solistki Swietłany Kaliniczenko-sopran.

W tej szczególnej chwili Samorząd Izby Bielskiej dziękuje Naczelnej Radzie Adwokackiej za podjętą inicjatywę zorganizowania 100-lecia Odrodzonej Adwokatury i Jubileuszu Izby.

Swietłany Kaliniczenko-sopran.

Posted in Galeria, Ogólne.