2021 –

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W BIELSKU-BIAŁEJ  2021-

adw. Krzysztof Stec                  – Dziekan

adw. Stanisław Perucki            – Wicedziekan

adw. Adam Wnęczak                – Wicedziekan, Kierownik Szkolenia Apl. Adw.

adw. Piotr Szymkowiak            – Skarbnik

adw. Michał Ergietowski           – Sekretarz

adw. Anna Gólska                     – Z-ca Sekretarza

 

Członkowie Rady:

adw. Andrzej Herman               – Przewodniczący Zespołu Wizytatorów

adw. Jerzy Stworzewicz          – Przewodniczący Referatu Skarg i Wniosków

adw. Alicja Maciejowska

adw. Jerzy Pagieła

adw. Krzysztof Staszkiewicz

 

Zastępcy Członków Rady:

adw. Marek Krupski                                   – Rzecznik Prasowy

adw. Krzysztof Lewandowski

 

Rzecznik Dyscyplinarny:

adw. Monika Tomiak

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

 

Sąd Dyscyplinarny

adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska    – Prezes Sądu Dyscyplinarnego

adw. Daniel Dudys                              – Zastępca Prezesa Sądu

adw. Magdalena Stec,

adw. Agnieszka Hałat,

adw. Grzegorz Orman,

adw. Anna Talaga,

adw. Julita Sowińska,

adw. Monika Stachowicz,

adw. Dominik Ziaja,

adw. Daniel Gatner,

adw. Monika Gibas,

adw. Izabela Sowińska,

adw. Mateusz Sobol,

adw. Robert Gojny,

adw. Tomasz Salachna,

Zastępcy sędziów Sądu Dyscyplinarnego

adw. Ewa Bebek,

adw. Paweł MałysiakKomisja Rewizyjna:

adw. Jan Jastrzębski                          – Przewodniczący

Członkowie Komisji:

adw. Patrycja Jakubiec,

adw. Anna Sikora,

adw. Agnieszka Stworzewicz,

adw. Agata Bielawska                         – Zastępca