Oferta programu sportowego dla IZBY ADWOKACKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Karta FitProfit i FitSport

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA:
• Karta sportowa jest programem abonamentowym. Pracownik lub Członek Izby chęć przystąpienia do programu zgłasza do osoby nadzorującej program w Izbie, a następnie w swoim zakresie dokonuje wpłaty na konto VanityStyle za 1 miesiąc z góry. Pracownik lub Członek dokonując zgłoszenia dostarcza również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez VanityStyle.

• Osoba nadzorująca program w Państwa Izbie przekazuje pełną listę osób chętnych i uprawnionych do przystąpienia do programu.
• Po weryfikacji wpłat Członków z listą osób zgłoszonych do programu karty zostają wysłane na adres podany w umowie.
• Każdy Użytkownik poza sobą może zgłosić także 1 osobę towarzyszącą (nie musi być spokrewniona) oraz swoje dzieci do lat 15tu. Fakt ten również powinien zostać wcześniej zgłoszony osobie nadzorującej program w Państwa Izbie.
• Udział osoby towarzyszącej jest możliwy tylko w sytuacji, gdy sam Członek korzysta z programu. Moment rezygnacji przez Członka z programu jest równoznaczny z rezygnacją również jego osoby towarzyszącej i dzieci.
• Aby przedłużyć abonament przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego Członek dokonuje ponownej wpłaty na konto VanityStyle.
• Brak wpłaty oznacza rezygnację z programu.
• Izba w żaden sposób nie pośredniczyłaby w płatnościach za program.
Rola Izby ograniczyłaby się do podpisania umowy określającej zasady współpracy oraz przesyłania w trakcie współpracy imiennej listy osób zainteresowanych programem. (Jest to konieczne w celu weryfikacji czy dana osoba jest członkiem Izby, a tym samym jest uprawniona do skorzystania z programu

Obowiązek informacyjny dla członków izby

xls
Baza Partnerów VS 01-04-2018

Posted in Ogólne, Sport.